Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady z Mohelnice získaly v Olomouckém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za téměř 5,5 milionu korun.

OLMmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_9.jpg

„Mohelnice dosáhla v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi menší obce s rozšířenou působností Olomouckého kraje. Orgány veřejné správy si mezi sebe rozdělí přes 5,5 milionu korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra.

Dílna kvality pro město Mohelnice

Jedním z úspěšných projektů je „Dílna kvality města Mohelnice“, který má zkvalitnit činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu. „Postupným zavedením nových informačních technologií a vybraných metod řízení kvality chceme proměnit městský úřad v takzvaný chytrý úřad,“ říká Aleš Miketa, starosta města Mohelnice.

Na začátku projektu proběhne komplexní analýza stávajícího systému, která připraví úřad na elektronizaci veřejných služeb, zavedení moderních technologií nebo zřízení tzv. centrálních registrů. Dále se uskuteční školení pro tým odpovědný za řízení celého projektu, dojde k vytvoření digitálního modelu procesního řízení na bázi jednoduché a přehledné metodiky a vyhodnocení úspěšnosti zavedených metod do řízení.

Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou převyšující 4,5 milionu korun. Dalších více než 808 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastní zdrojů.

Úředníci z Mohelnice prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Olomouckého kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

Olomouck___kraj.JPG

Dokument ke stažení: