Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady ve Žďáru nad Sázavou získaly na Vysočině nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za více než 25 milionů korun.

VYSmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_13.jpg

Úředníci ze Žďáru nad Sázavou prozatím nejlépe čerpají evropské dotace na Vysočině. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Žďár nad Sázavou dosáhl v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi středně velká města na Vysočině. Orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit pět úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 25,2 milionu korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Ve Žďáru nad Sázavou zlepší řízení úřadu

Jedním ze čtyř realizovaných projektů podpořených z OP LZZ ve Žďáru nad Sázavou je projekt s názvem Zvýšení výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou. Projekt vychází z auditu strategického řízení a managementu, který proběhl v roce 2009. Podpořen bude z OP LZZ částkou okolo 8,4 milionu korun. Dalších téměř 1,5 milionu uhradí příjemce finanční podpory z vlastních zdrojů.

„Chceme se zaměřit na procesy strategického řízení. Máme zájem zlepšit řízení vztahů s klienty a marketing městského úřadu. Důležité pro nás bude také hodnocení úspěšnosti dosahování nastavených cílů,“ uvedla Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města Žďár nad Sázavou.

Vyso__ina.JPG

Dokument ke stažení: