Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady ve Svitavách získaly v Pardubickém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za téměř 9,8 milionu korun.

PARDmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_8.jpg

Úředníci ze Svitav prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Pardubického kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Svitavy dosáhly v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků mezi obcemi s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. Orgány veřejné správy si mezi sebe rozdělí přes 9,78 milionu korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Ve Svitavách zlepší kvalifikaci úředníků

Jedním ze schválených projektů je například koncept města Svitavy na inovaci systému vzdělávání pracovníků úřadu. „O zásadní změně ve vzdělávání našich zaměstnanců jsme přemýšleli již delší dobu. Problém však byl v ceně vzdělávacích akcí a nutnosti dramaticky snižovat výdaje v rozpočtu na podobné aktivity. Vypomohly jsme si proto evropskou dotací z OP LZZ ve výši 2,1 milionu korun,“ říká Lubomír Dobeš, tajemník městského úřadu ve Svitavách a zároveň manažer projektu. Celkové náklady na projekt se přitom vyšplhají na téměř 2,5 milionu korun. Zbývající částku zaplatil žadatel z vlastních zdrojů.

V rámci projektu proběhne analýza stávajícího systému vzdělávání, proměna systému vzdělávání jako klíčového prvku řízení lidských zdrojů na městském úřadě, vytvořením vnitřního vzdělávacího portálu a realizace dalšího podpůrného vzdělávání. Na konci projektu dojde k vyhodnocení dosažených změn prostřednictvím dotazníkových šetření mezi všemi zaměstnanci.

Pardubick___kraj.JPG

Dokument ke stažení: