Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady Valašského Meziříčí získaly ve Zlínském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 15,5 milionu korun.

ZLNmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_11.jpg

Úředníci z Valašského Meziříčí prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Zlínského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Valašské Meziříčí dosáhlo v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi středně velká města Zlínského kraje. Orgány veřejné správy si mezi sebe rozdělí přes 15,5 milionu korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Na úřadu ve Valašském Meziříčí zlepší řízení

Jedním ze schválených projektů je například koncept úředníků z Valašského Meziříčí na vzdělávání a efektivní řízení zaměstnanců městského úřadu. „Na začátku projektu proběhla analýza potřeb úřadu a jeho zaměstnanců, která nám pomohla při definování nedostatků v oblasti personálního řízení a zlepšování některých procesů uvnitř úřadu. V rámci projektu proběhne personální audit, zpracování kompetenčních modelů a vzdělávání klíčových zaměstnanců úřadu v oblasti řízení zaměstnanců,“ říká Jiří Částečka, starosta města Valašské Meziříčí.

Díky projektu budou zaměstnanci úřadu hodnoceni podle nového systému, zavede se metodika kompetenčních modelů, moderní metody vzdělávání zaměstnanců nebo e-learningová aplikace pro řízení lidských zdrojů.

Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou převyšující 4,8 milionu korun. Dalších téměř 853 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastní zdrojů.

Zl__nsk___kraj.JPG

Dokument ke stažení: