Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady v Roudnici nad Labem získaly v Ústeckém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 13,6 milionu korun .

__STmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_1.jpg

Úředníci z Roudnice nad Labem prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Ústeckého kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Roudnice nad Labem dosáhla v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi menší města Ústeckého kraje. Orgánům veřejné správy se zatím podařily předložit čtyři úspěšné projekty v celkové hodnotě přes 13,6 milionu korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Moderní úřad vznikne v Roudnici nad Labem

Jedním z realizovaných projektů je zřízení technologického centra v obci s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, pořízení nové elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu na úrovni místní samosprávy. „Cílem konceptu je zavedení informačního systému, na který budou navazovat další aplikace veřejné správy. Součástí bude také vnitřní integrace úřadu a vybudování kapacitního úložiště pro potřeby archivace dokumentů,“ uvedl Jan Pištora, správce Technologického centra v Roudnici nad Labem.

Projekt je realizován s dopadem na další subjekty spadající do působnosti obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem a organizace obcemi zřízené. Celkem se bude jednat o cca 20 obcí a 5 příspěvkových organizací. Projekt bude podpořen z IOP částkou okolo 5,4 milionu korun. Další necelý milion korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

__steck___kraj.JPG

Dokument ke stažení: