Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady v Opavě získaly v Moravskoslezském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 74 milionů korun.

MRVSLEZmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_10.jpg

Úředníci z Opavy prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Moravskoslezského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Opava dosáhla v rámci Moravskoslezského kraje nejlepších výsledků. Orgány veřejné správy si mezi sebe rozdělí přes 74 milionů korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Lepší procesy a řízení v Opavě

Opavě dosud chyběl detailní přehled o procesech, které v rámci magistrátu města a další okolních úřadů probíhají, což do značné míry omezovalo rozvoj a efektivitu práce jeho zaměstnanců. Rovněž způsob projektového řízení a vzdělávání zaměstnanců byl neúplný a roztříštěný. To má však zlepšit projekt Statutárního města Opavy.

„Projekt je zaměřen na zajištění tří velice důležitých aktivit, které mají přímý vliv na kvalitu služeb poskytovaných občanům města Opava. Konkrétně jde o zavedení procesního řízení, zavedení systému projektového řízení a o rozšíření komunikační strategie vůči všem klientům,“ říká Zdeněk Jirásek, primátor města Opavy.

Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou převyšující 7,3 milionu korun. Dalších téměř 1,3 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastní zdrojů.

Moravskoslezsk___kraj.JPG

Dokument ke stažení: