Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady v Jilemnici získaly v Libereckém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 7,9 milionu korun.

LIBmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_6.jpg

Úředníci z Jilemnice prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Libereckého kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Obec s rozšířenou působností Jilemnice dosáhla v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi středně velká města Libereckého kraje. Orgány veřejné správy si mezi sebe rozdělí přes 7,9 milionu korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Úředníci z Jilemnice získají další vzdělání

Jedním ze schválených projektů je například koncept na vzdělávání úředníků a politiků v Jilemnici. Projekt byl zahájen na začátku roku 2011 a poběží až do konce roku 2012. V jeho průběhu budou vypracovány dva systémy, které mají zlepšit hodnocení a vzdělávání zaměstnanců úřadu a dalších zástupců veřejné správy. „Dále budou probíhat společná školení, kterých se zúčastní až 18 vedoucích zaměstnanců veřejné správy a dva politici, a e-learningové kurzy pomocí mobilní učebny,“ říká Jana Čechová, místostarostka města Jilemnice.

Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou převyšující 1,5 milionu korun. Dalších téměř 278 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

Libereck___kraj.JPG

Dokument ke stažení: