Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady v Dačicích a Milevsku získaly v jižních Čechách nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 18 milionů korun.

JH__mapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_4.jpg

Úředníci z Dačic a Milevska prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Jihočeského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Dačice a Milevsko dosáhly v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi menší města Jihočeského kraje. V Dačicích mají schválené dva projekty v celkové hodnotě přes 9,2 milionu korun, což je nejvíc z celého kraje. Orgány veřejné správy z Milevska si naopak rozdělí téměř 8,8 milionu korun mezi tři projekty,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Chytrý úřad v Milevsku

Jedním z realizovaných projektů v Milevsku je systémový audit s cílem digitalizovat a rozšířit stávající systém řízení úřadu o další prvky Smart Administration. Nakoupí se nový software na podporu auditu a projektového řízení a bude vytvořen digitální procesní model řízení. Na projekt městského úřadu bude vynaloženo přes 5,5 milionu z OP LZZ. „Naším cílem je zlepšit činnost úřadu pomocí informačního softwaru, které nám usnadní organizaci práce a lépe nastaví řízení procesů spojených s poskytováním služeb pro veřejnost. Chtěli bychom dosáhnout transformace městského úřadu v takzvaný chytrý úřad,“ říká František Troják, tajemník města Milevsko.

V Dačicích zlepší procesy uvnitř úřadu

Rovněž v Dačicích usilují o zvýšení kvality poskytovaných služeb pro občany. Díky podpoře ze strukturálních fondů EU – OP LZZ ve výši 7,8 milionu korun provede městský úřad komplexní analýzu současného nastavení systému řízení a procesů. Navržena budou opravná opatření, která mají přispět ke zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů městského úřadu. „Smyslem projektu je efektivní nastavení procesů a zapojení všech zaměstnanců do rozvojových projektů úřadu a zlepšování jeho služeb pro občany. Zlepšit se má také zadávání veřejných zakázek. Počítáme rovněž s celou řadou vzdělávacích aktivit, školení a workshopů,“ říká Vlastimil Štěpán, starosta města Dačice.

Jiho__esk___kraj.JPG

Dokument ke stažení: