Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady v Chebu získaly v Karlovarském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 14,7 milionu korun.

KRLVmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_2.jpg

Úředníci z Chebu prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Karlovarského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Cheb dosáhl v rámci Karlovarského kraje nejlepších výsledků. Orgány veřejné správy si mezi sebe rozdělí přes 14,7 milionu korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Lepší služby v Chebu

Jedním ze schválených projektů je například koncept města Chebu na zlepšení služeb eGovernmentu v přidružených obcích. „Díky evropské dotaci můžeme nakoupit moderní informační technologie, které umožní městskému úřadu v Chebu a okolním obcím zapojit se do následných typových nebo individuálních projektů z oblasti eGovernmentu,“ říká Pavel Vanoušek, starosta města Chebu.

Projekt bude podpořen z IOP částkou převyšující 4,7 milionu korun. Dalších více než 841 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastní zdrojů.

BArometr_Karlovarsky.JPG

Dokument ke stažení: