Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady v Českém Brodě získaly ve Středočeském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 7 milionů korun.

ST____mapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_5.jpg

Úředníci z Českého Brodu prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Středočeského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Český Brod dosáhl v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi menší města Středočeského kraje. Orgánům veřejné správy se zatím podařil předložit jeden úspěšný projekt v celkové hodnotě převyšující sedm milionů korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Chytrý úřad v Českém Brodě

Na Městském úřadě v Českém Brodě dosud prakticky neexistovaly kvalitně nastavené a efektivní mechanismy kontroly ekonomických procesů, projektového a procesního řízení. Rovněž způsob vzdělávání zaměstnanců byl nesystémový a roztříštěný.

„Kompetentní, pružný a efektivní výkon veřejné správy podstatně závisí na kvalitě řízení procesů a lidských zdrojů. Motivovaný a vzdělaný pracovník přispívá k vyšší efektivitě i k posílení důvěry občanů města v jeho vedení,“ ilustruje projekt Aleš Kašpar, tajemník městského úřadu Český Brod.

V rámci projektu dojde k zavedení systému projektového a procesního řízení. Strategický plán města bude aktualizován a jeho prioritní cíle budou rozpracovány do Akčního plánu na nejbližší léta. Zefektivněním projdou ekonomické procesy probíhající v rámci úřadu a jeho zřizovaných organizacích i systém vzdělávání zaměstnanců města. Na projekt městského úřadu bude vynaloženo přes šest milionů korun z OP LZZ. Zbývající částku uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

„Při zpracování projektové žádosti jsme vycházeli z dosavadních zkušeností vedoucích zaměstnanců městského úřadu a z výsledků dotazníkového šetření prováděného při zpracování strategického plánu města v předchozích letech. Vycházeli jsme také z diskusí a námětů na webu města, námětů občanů při veřejných projednáváních konkrétních problémů,“ dodává Jakub Nekolný, starosta města.

St__edo__esk___kraj.JPG

Dokument ke stažení: