Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřady v Blovicích získaly v Plzeňském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za dva miliony korun.

PLZmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_3.jpg

Úředníci z obce Blovice prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Plzeňského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Blovice dosáhly v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků, přestože patří mezi nejmenší město Plzeňského kraje. Orgány veřejné správy si mezi sebe rozdělí přes dva miliony korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

V Blovicích vznikne regionální vzdělávací centrum

Jedním ze schválených projektů je například koncept vzdělávání v oblasti eGovernmentu v rámci zřízeného regionálního eGON centra, které například poskytne kurzy zaměřené na nové funkcionality Czech POINTů, datové schránky, spisovou službu a další nástroje. Jeho aktivity zajistí vyšší úroveň veřejné správy v území s celkem 42 tisíci obyvateli.

„V rámci projektu se uskuteční školení pro vlastní zaměstnance úřadu, místní zastupitele a další členy organizací místní samosprávy ze spádové oblasti ORP Blovice, rozšířené o oblast ORP Nepomuk a ORP Přeštice, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Školení bude probíhat prostřednictvím vlastních školitelů za využití centrálního e-learningového kurzu Institutu pro místní správu Praha,“ říká Jan Poduška, starosta města Blovice.

Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou převyšující 1,7 milionu korun. Dalších téměř 302 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastní zdrojů.

Plze__sk___kraj.JPG

Dokument ke stažení: