Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřad v Pohořelicích získal v Jihomoravském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 12 milionů korun.

JHMmapa_ze_strany_8_pro_zrastrovani_12.jpgÚředníci z Pohořelic prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Jihomoravského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

„Pohořelice dosáhly v rámci krajského hodnocení nejlepších výsledků. Přestože se jedná o menší město Jihomoravského kraje, orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit pět úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 12 milionů korun,“ hodnotí čerpání Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturální fondů Ministerstva vnitra ČR.

Lepší řízení zaměstnanců úřadu

Jedním z projektů v Jihomoravském kraji je také koncept personálních opatření na Městském úřadě v Pohořelicích. „Cílem projektu je zefektivnit řízení lidských zdrojů v úřadu, zvýšit kvalitu řízení a optimalizovat výkon organizace jako celku za použití nejmodernějších nástrojů a přístupů. Nevyhneme se ani využití moderních informačních a komunikačních technologií,“ říká Josef Svoboda, starosta města Pohořelice. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou okolo 1,9 milionu korun. Dalších 335,7 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

V rámci projektu proběhne analýza personálních potřeb, která poskytne relevantní podklady pro vhodné nastavení řízení lidských zdrojů. Dále bude vytvořena nová koncepce vzdělávání zaměstnanců městského úřadu a nakoupen podpůrný software na řízení lidských zdrojů v organizaci a zaškolení jeho uživatelů. V závěru projektu rovněž proběhne školení klíčových zaměstnanců, především vedoucích zaměstnanců a personalistů.

Jihomoravsk___kraj.JPG

Dokument ke stažení: