Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy

Ilustra__n___foto_web.jpg Projekt  Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy se realizoval v rámci výzvy č. 3 - "Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo zajištění a rozšíření komunikace Registru živnostenského podnikání se základními registry a využití dat ze základních registrů pro podporu vedení  živnostenské agendy. Ve svém důsledku by tato úprava měla přinést zlepšení podnikatelského prostředí u nás. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 81 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Realizátor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Celkové náklady projektu 96 703 181 Kč
Přínosy projektu
  • snížení byrokratické zátěže úřadů a podnikatelů;
  • zjednodušení procesů pro podnikatele, např. při vstupu do podnikání;
  • veškeré informace v Registru živnostenského podnikání dostupné i v anglickém jazyce.
Obsah projektu

Úpravou Registru živnostenského podnikání došlo k významné změně ve fungování živnostenských úřadů vůči podnikatelům. Díky bezpečné a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech v základních registrech nebude muset podnikatel obíhat úřady a opakovaně předkládat stále stejné dokumenty, například při změně svého jména, bydliště nebo sídla a další základní údaje. Změnu provedenou na jednom úřadě získají z registrů i ostatní úřady, které mají k údaji přístup na základě zákona. Správnost pořízených údajů zajistí fakt, že jediné relevantní, správné a aktuální údaje získá úředník živnostenského úřadu ze základních registrů. Zrychlí se tím proces vyřízení žádosti podnikatele a sníží byrokratická zátěž úřadů i podnikatelů.

 

Projekt přináší zajištění a rozšíření komunikace se základními registry tak, aby údaje již jednou vedené v některém z registrů mohly využívat i další registry veřejné správy, které s takovými údaji ze zákona pracují, zlepšení podnikatelského prostředí, zvýšení efektivity komunikace Živnostenského rejstříku se subjekty veřejné správy a hlavně zjednodušení procesů pro podnikatele, například při vstupu do podnikání, tedy při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi.

 

V rámci projektu bylo také nutné provést změnu v ukládání a evidenci elektronických dokumentů souvisejících s vedením živnostenské agendy v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. To umožní, mimo jiné, i ukládání různých listin v úložišti IS RŽP, např. dokladů o odborné způsobilosti pro provozování živnosti, v elektronické podobě; podnikatel tedy tyto skutečnosti již nebude muset v budoucnu znovu dokládat.

 

Díky projektu byly na webových stránkách www.rzp.cz  realizovány také úpravy veřejného webu Registru živnostenského podnikání tak, aby podnikatelská veřejnost hovořící anglickým jazykem měla možnost využívat všechny služby veřejného webu i v anglickém jazyce. Výstupy získané v anglické jazykové mutaci mají velký význam pro vyšší bezpečnost využívání elektronických služeb.

Více informací www.mpo.cz