Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úprava obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy

OR.jpg Projekt Úprava obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy, který přinesl zásadní modernizaci informačního systému pro zpracování agendy obchodního rejstříku, se realizoval v rámci výzvy č.3 - "Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 87 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Realizátor Ministerstvo spravedlnosti
Celkové náklady projektu 87 923 481 Kč
Přínosy projektu
  • propojení informačního systému obchodního rejstříku s IS základních registrů;
  • ověřený výpis z obchodního rejstříku v elektronické podobě;
  • změny v zápise do obchodního rejstříku pomocí interaktivního formuláře;
Obsah projektu

Nový Obchodní rejstřík usnadňuje zaměstnancům soudů jejich každodenní činnost díky celé řadě nových funkcionalit souvisejících s propojením se systémem základních registrů, datových schránek, ale také například se živnostenským rejstříkem, evropským obchodním rejstříkem, systémy ARES či RES. 

Podnikatelé, nepotřebují-li k úkonu souhlas dalších jednatelů, zase ověřený výpis z OR získají obratem v elektronické podobě a zdarma. A chce-li podnikatel provést změny v zápisu do OR, použije k tomu jednoduchý interaktivní formulář. Jakékoli nakládání s daty v OR je nyní jednodušší, rychlejší a zároveň bezpečné. Zcela jistě dochází také k úsporám provozních nákladů žadatelů. Díky samoobslužnosti podání, zefektivnění agendy a výměny dat v rámci veřejné správy, vznikají úspory nejen při pořizování a validaci, ale eliminují se i neúplná či chybná podání. Nelze opomenout ani zefektivnění vnitřních procesů Ministerstva spravedlnosti. Nový informační systém umožnil přímou integraci dat s dalšími agendovými informačními systémy státní správy, čímž se zvýšila účinnost kontrol a snížila rizika chyb obsluhy.

Projekt byl úspěšně dokončen v červnu 2012 a od té doby se již ozývají pozitivní ohlasy rejstříkových soudů i ostatní uživatelské veřejnosti. "Silných stránek projektu vidím určitě několik, a to z pohledu různých cílových skupin. Rejstříkové soudy, i přes počáteční zdrženlivé přijetí změn daných projektem, získaly zcela nový informační systém. Výhody nového informačního systému také oceňují žadatelé o výpis z Obchodního rejstříku. Žadatel už nemusí navštívit kontaktní místo státní správy pro pořízení elektronického ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku," uvádí Jaroslav Martaus, manažer projektu.

Více informací http://www.justice.cz/