Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek

Finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb stanovuje Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (ve znění nařízení vlády č. 456/2013 Sb.).

Zadavatel veřejné zakázky Finanční limity v Kč
1. Veřejné zakázky na dodávky
a) Česká republika1 + státní příspěvkové organizace (§ 2 odst. 2, písm. a) a b) zákona) 3 395 000

b) Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace + jiná právnická osoba (§ 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona)

c) Dotovaný zadavatel (§ 2 odst. 3 zákona)

d) Ministerstvo obrany2

5 244 000
e) Sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 zákona) 10 489 000
2. Veřejné zakázky na služby
a) Česká republika + státní příspěvkové organizace3 3 395 000

b) Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace + jiná právnická osoba (§ 2 odst.2 písm. c) a d) zákona)

c) Česká republika + státní příspěvkové organizace4

d) Dotovaný zadavatel (§ 2 odst. 3 zákona)
5 244 000
e) Sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 zákona) 10 489 000
3. Veřejné zakázky na stavební práce
Pro všechny veřejné zadavatele 131 402 000

1) pro Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze nařízení vlády
2) platí pouze pro zboží neuvedené v příloze nařízení vlády
3) mimo veřejné zakázky na služby uvedené v příloze č.1 k zákonu v kategorii 5 (jejichž klasifikace odpovídá referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526) a v kategorii 8; služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu
4) pouze pro veřejné zakázky na služby uvedené v příloze č.1 k zákonu v kategorii 5 (jejichž klasifikace odpovídá referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526) a v kategorii 8; služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu