Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Tiskové zprávy

1 2 3   Následující   ››

OSF bilancuje

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

 

Přes 11 miliard korun na moderní veřejnou správu

Přibližně 2 500 úřadů veřejné správy v České republice má na starost stovky různých agend. Díky podpoře ze strukturálních fondů se služby poskytované těmito úřady postupně zlepšují. Evropské peníze napomáhají k tomu, aby veřejné služby byly rychlejší, efektivnější a transparentnější a občané, firmy a instituce neztráceli na úřadech zbytečně čas.

 

Prioritou je maximální dočerpání přidělené alokace v IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

 

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra má nového ředitele

Novým ředitelem Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra se stal RNDr. Ivo Ryšlavý. Na základě jmenování ze dne 15. ledna 2015 v této funkci nahradil Mgr. Zoru Skurčákovou.

 

Připravují se další čtyři projekty „Efektivní veřejné správy v ČR“

Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR předložily ve Výzvě D9 „Efektivní veřejná správa v ČR“ v rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost celkem šest projektů v celkové hodnotě 63 milionů korun, čtyři projekty byly hodnotící komisí doporučeny ke spolufinancování z ESF.

 

Certifikace projektů OP LZZ: 833 milionů korun, IOP: 1 133 milionů korun

Ministerstvo vnitra ČR jako Zprostředkující subjekt pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) předložilo v rámci certifikace za rok 2014 k proplacení přibližně 833 milionů korun. Pro oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se v rámci certifikace jednalo dokonce o částku 1 133 milionů korun.

 

O projekty eGovernmentu je mezi státními úřady zájem

Ministerstva, jejich organizační složky a příspěvkové organizace mají šanci získat v souhrnu téměř 1,5 miliardy korun ze strukturálních fondů díky výzvě 17 „Projekty eGovernmentu“ Integrovaného operačního programu. Výzvu vyhlásilo letos v dubnu Ministerstvo vnitra České republiky.

 

Elektronickou veřejnou správu podpoří strukturální fondy dalšími 650 miliony

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo 14. dubna 2014 výzvu č. 17 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Až 650 milionů korun z Evropského fondu regionálního rozvoje mohou v souhrnu získat instituce státní správy na projekty pod­porující bezpečný, rychlý a transparentní přístup ke službám elektronické veřejné správy. Příjem projektových žádosti končí 6. června 2014.

 

Dalších deset strategických projektů Smart Administration má šanci získat z IOP téměř 600 milionů

V rámci výzvy 16 Strategické projekty Smart Administration Integrovaného operačního programu, kterou letos v květnu vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky, splnilo podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí deset projektů ústředních orgánů státní správy a postoupilo do hodnotícího procesu.

 

Ministerstva mohou získat až 100 milionů na projektové kanceláře

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo 18. listopadu 2013 výzvu C7 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je určena na rozvoj a provoz projektové kanceláře v rámci jednotlivých resortů.

 

Další peníze na zkvalitnění veřejné správy

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) vyhlásí v dubnu 2013 další dvě nové výzvy k předkládání projektů státní správy a územní samosprávy. Na nové výzvy použije disponibilní prostředky ušetřené z rozpočtů dosud realizovaných nebo již ukončených projektů.

 

Přes 300 milionů půjde na další zkvalitňování veřejné správy v obcích a krajích

Ministerstvo vnitra právě rozdělilo přes 300 milionů korun na projekty zvyšování kvality řízení, financování a „good governance“ v obcích a krajích České republiky. Žadatelé podávali své projekty v rámci výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou ministerstvo vyhlásilo v v roce 2012.

 

150 milionů je připraveno pro napojení státních úřadů na základní registry

Ministerstvo vnitra chce rozdělit 150 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi ústřední orgány státní správy, které se dosud nepřipojily k základním registrům. Nyní mají možnost do konce listopadu podávat projektové žádosti.

 

Evropská komise schválila Česku zaslání dalších 1 273,7 milionů Kč

Ministerstvo vnitra čerpá evropské dotace na zkvalitnění veřejné správy podle všech daných pravidel. Potvrzují to aktuální zjištění Evropské komise, která schválila zaslání dalších 1 273,7 milionů Kč na účet České republiky za oprávněné výdaje v uplynulém čtvrtletí. MV zrychluje čerpání peněz z evropských fondů, když za devět měsíců letošního roku získalo z EU 1 369,6 milionů Kč, což je o 115 procent více než za celý loňský rok, kdy příjemci obdrželi podporu ve výši 636,5 milionů Kč.

 

Ministerstvo vnitra dělá pokroky v čerpání evropských peněz

Za posledních pět měsíců vyplatil odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra příjemcům dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 645 milionů korun. Proplácení projektů se v roce 2011 značně zrychlilo. Jde téměř o třetinu všech peněz, které se podařilo získat v letech 2007–2010.

 
1 2 3   Následující   ››