Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Urad_vlady_RIA.jpg Projekt Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) se realizuje v rámci výzvy č. 98 - "Podpora koordinovaného přístupu v oblasti regulace a ve využívání ICT ve veřejné správě" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je zvýšit kvalitu tvorby právních předpisů a zároveň regulatorního prostředí v ČR. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 10 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 98 - Podpora koordinovaného přístupu v oblasti regulace a ve využívání ICT ve veřejné správě
Realizátor

Úřad vlády ČR

Celkové náklady projektu 12 170 976 Kč
Přínosy projektu
  • Kvalitnější proces tvorby právních předpisů
  • Sdílení dobré praxe a vzdělávání
  • Nové metodiky a vzorová hodnocení RIA
Obsah projektu

 Cílem projektu je zvýšit kvalitu tvorby právních předpisů a přispět tak ke zvýšení kvality regulatorního prostředí v ČR. Projekt se zaměřuje na legislativní proces, zejm. na fázi zpracování tzv. hodnocení dopadů regulace RIA, což zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných socioekonomických přínosů a nákladů dopadů připravovaných návrhů právních předpisů. V rámci projektu tak dojde k vytvoření vhodného systému vzdělávání k RIA, vytvoření interaktivní webové platformy pro sdílení znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe a bude navržen interaktivní systém elektronické metodické podpory. Dále budou zpracovány dosud zcela chybějící detailní metodiky k dílčím problematikám a vzorová hodnocení RIA. Rovněž bude provedena evaluace stávajícího nastavení celého systému a navržena opatření k jeho optimalizaci.

 

„Díky realizaci projektu RIA úředníci získají nové podpůrné nástroje a služby, které dosud postrádali pro provádění a zkvalitňování RIA zpracovávaných v České republice,“ doplňuje Zuzana Kykalová z Úřadu vlády ČR. Stovkám úředníků státní správy se realizací projektu nejen usnadní jejich každodenní legislativní práce, ale především prohloubí její kvalita.

Více informací

http://www.vlada.cz