Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Systém řízení dokumentů pro katastrální úřad

CUZK.jpg Projekt Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky se realizoval v rámci výzvy č. 7 "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Příspěvek EU na projekt činil přes 100 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 7 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Český úřad zeměměřický a katastrální
Celkové náklady projektu 129 253 576 Kč
Přínosy projektu
  • Zavedení jednotného systému správy listinných a elektronických dokumentů
  • Zajištění bezpečného ukládání elektronických dokumentů
  • Zrychleníí výkonu agendy katastru nemovitostí
Obsah projektu

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) ročně obdrží v rámci agendy katastru nemovitostí kolem deseti milionů stránek dokumentů, přičemž počty podání se stále zvyšují. Úřad trvale usiluje o zrychlení a usnadnění výkonu agendy státní správy katastru nemovitostí. V resortu ČÚZK postupně významně narůstá využití elektronické komunikace. Přesto stále je a bude velký počet dokumentů přijímán v listinné podobě. Cílem projektu je tak zejména optimalizace činností s dokumenty a zavedení jednotného systému jejich správy pro listinnou i elektronickou podobu, zajištění bezpečného ukládání elektronických dokumentů a poskytování této funkce i ostatním informačním systémům ČÚZK.

 

"Projekt je složen ze dvou základních částí. V rámci první byla koncem roku 2013 všechna resortní pracoviště vybavena potřebnými skenery. Druhou část projektu tvoří implementace systému DMS (Document Management System). Její součástí je nejen dodávka potřebného HW a SW, ale i propojení na stávající systémy ČÚZK a řešení migrace již dříve naskenovaných dokumentů do DMS," vysvětluje Ing. Radek Chromý, Ph.D. z ČÚZK a dodává: "Smlouva na implementaci DMS byla podepsána až v polovině ledna 2014. To způsobilo zkrácení lhůty na realizaci této části projektu o 6 měsíců. Jsem přesvědčen, že díky zvýšenému úsilí dodavatele a zaměstnanců ČÚZK se s tím vypořádáme."

 

Implementace DMS a jeho propojení s Informačním systémem katastru nemovitostí umožní zjednodušení systému skenování, možnost používání elektronických dokumentů v řízeních a tím i vyšší bezpečnost a rychlejší výkon agendy katastru nemovitostí.

Více informací http://www.cuzk.cz/