Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu

SEPIE_JPG.jpg Projekt "Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu" je realizován v rámci výzvy č. 07 - „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je implementace nástrojů pro poskytování manažerských informací pracovníkům Ministerstva vnitra z ekonomické a personální oblasti včetně úplné evidence projektů realizovaných státní správou.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Ministerstvo vnitra
Celkové náklady projektu 321 000 000 Kč
Přínosy projektu
  • Zajištění manažerských informačních potřeb;
  • Efektivní koordinace, řízení a správa projektů státní správy;
  • Zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti státní správy;
  • Uplatňování Strategie Smart Administration v prostředí Ministerstva vnitra.
Obsah projektu Obsahem projektu je implementace nástrojů pro poskytování manažerských informací vedoucím pracovníkům MV ČR z ekonomické a personální oblasti. Součástí projektu je i rozvoj informačního systému pro evidenci projektů,  centrální evidenci smluv a správu nemovitostí. Informační systém pro řízení a správu projektů státní správy obsahuje všechny informace podstatné pro iniciaci, schválení a realizaci projektu, dále obsahuje termíny realizace, přínosy projektu, náklady na realizaci projektu, výše financování ze SF EU. Součástí projektu je i vybudování datového skladu s analytickou nadstavbou a datového úložiště pro centrální evidenci smluv.
Napsali jsme o nich
„V rámci realizace projektu SEPIe bude vytvořen „datový sklad s analytickou nadstavbou, který pro analytiky útvarů, podporující činnost vedoucích zaměstnanců, příp. přímo pro vedoucí zaměstnance, připraví výkonné nástroje pro tvorbu požadovaných reportů a jejich využití při analýze dat,“ konstatuje Ing. Marcelína Horáková, ředitelka projektu z Kanceláře náměstka ministra vnitra pro informační technologie a eGovernment MV ČR. „Dále se otevírá možnost vybudovat potřebné centrální úložiště dat, které bude sloužit pro ukládání dokumentů jak v rámci systému pro evidenci a správu projektů, tak smluvních dokumentů v resortu Ministerstva vnitra a dalších dokumentů, zejména z oblasti správy nemovitostí v modulu Správa nemovitostí, který je v rámci uvedeného projektu také implementován,“doplňuje Ing. Horáková.
Více informací www.smartadministration.cz