Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Středočeský kraj získal z evropských fondů 158,5 milionu korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 158,5 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Středočeského kraje předložili pět úspěšných projektů financovaných pomocí evropských dotací. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. V přepočtu čerpaných dotací na obyvatele uzavírají tabulku jednotlivých krajských úřadů. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj.

„Středočeský kraj má nejvíce obyvatel ze všech krajů, proto zdánlivě při výši čerpaných dotací přepočtených na obyvatele za ostatními pokulhává. Pokud ale porovnáme celkovou vyčerpanou částku z evropských fondů, patří Středočeský krajský úřad k těm úspěšnějším. Orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit pět úspěšných projektů v celkové hodnotě téměř 158,5 milionu korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů ve Středočeském kraji je například Zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadu Středočeského kraje. „Cílem projektu je zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů pomocí kvalitně, konstruktivně a komplexně sestavené Strategie rozvoje lidských zdrojů a současně nastavením konkrétních analytických metod, přístupů a systémů vzdělávání,“ říká Ing. Martin Šidlo, projektový a finanční manažer. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou téměř 5,58 milionu korun. Dalších téměř 985 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. 

Projekt zahrnuje několik klíčových aktivit, například: Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů, Mentoring nebo Koučing. Jednotlivými výstupy budou zpracované metodiky, moduly, školení a workshop s výměnou best a bad practices. Realizace projektu přispěje k prohloubení znalostí i dovedností a zkvalitnění práce pracovníků úřadu, což se pozitivně promítne do práce s klientelou úřadu. Projekt je realizován od srpna 2010 do července 2012.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Středočeský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: