Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Středočeský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 153 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy ve Středočeském kraji již byly schváleny projekty za 153 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 907 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Slaný s plánem na zkvalitnění a zefektivnění řídících a personálních procesů na městském úřadě.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty ve Středočeském kraji činí 153 milionů korun,“ popisuje republikové srovnání Středočeského kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Městský úřad ve Slaném nabídne kvalitnější služby občanům

Jednou ze schválených žádostí o finanční podporu je například projekt „Otevřený úřad - Efektivní řízení lidských zdrojů na Městský úřad Slaný“. „O efektivní nastavení procesů v oblasti řízení lidských zdrojů usilujeme na městském úřadě již delší dobu. Nikdy jsme však neměli dostatek peněz, abychom si mohli dovolit jejich hlubší revizi. Díky finanční podpoře ze strukturálních fondů Evropské unie provedeme kompletní analýzu personálních procesů a pomocí moderních metod a modelů řízení zlepšíme kvalitu nabízených služeb občanům města“ říká Ivo Rubík, starosta města Slaný. Projekt počítá se vzděláváním personalistů, zaměstnanců a jejich vedoucích v oblasti řízení lidských zdrojů. „Prezenční vzdělávání bude také doplněno o elektronické vzdělávání formou tzv. e-learningu, které by mělo průběžně ověřit, jaké získané znalosti mají vedoucí pracovníci v průběhu zapojení do projektu,“ doplňuje Rubík. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na více než 4,2 milionu korun, přičemž 85 procent je hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zbývající částku zaplatí příjemce z vlastních zdrojů.

Nejvyšší čerpání v kraji má Slaný

Finanční podpora ze strukturálních fondů Evropské unie na zajištění efektivní veřejné správy ve Středočeském kraji je rozdělena poměrně rovnoměrně mezi obce a města, jen zhruba o deset milionů korun více bylo schváleno na projekty měst a městysů. Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků je město Slaný. Tomu se podařilo předložit celkem dva projekty v rámci OP LZZ a jeden v IOP, celkem za více než 11,6 milionu korun.

Celkem 69,6 milionu korun bylo rozděleno mezi 784 projektů obcí ve Středočeském kraji, což je nejvíce ze všech krajů v ČR. Zbytek tvoří finanční podpora z OP LZZ na projekt Zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: