Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Strategie Smart Administration

Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění koordinace a synergického působení intervencí realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního programu a národních zdrojů.

Strategie realizace Smart Administration

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015.

 

Cíle strategie

Přehled všech cílů pro zkvalitnění tvorby a implementaci politik a zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.

 

Strategie rozvoje služeb informační společnosti

Základní přehled strategie rozvoje služeb informační společnosti s výpisem hlavních témat a prioritních oblastí.

 

Seznam záměrů strategických projektů

Dokument obsahující seznam záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration.

 

Smart Administration na Wikipedii