Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně

foto3.jpg Projekt Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně je realizován v rámci výzvy č. 62 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Tento projekt realizuje Národní síť Zdravých měst České republiky  s cílem zavést  často užívané slovní spojení „udržitelný rozvoj“  do každodenního života  měst a obcí. Činí tak v souladu s mezinárodním programem  „místní Agenda 21“, který má za cíl uplatňovat udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni. Nedílnou součástí dobré místní Agendy 21 je kvalitní strategické řízení obce či regionu i jejich úřadů a zejména pak dlouhodobá a systematická spolupráce s veřejností.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 62 - Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků
Realizátor Národní síť Zdravých měst ČR
Celkové náklady projektu 9 083 378 Kč
Přínosy projektu
  • Posílení efektivity územní veřejné správy;
  • Posílení strategického řízení a plánování samospráv;
  • Uplatňování udržitelného rozvoje v praxi obcí ČR;
Obsah projektu

Právě vzdělávání a osvěta v těchto oblastech, ale i konkrétní metodická spolupráce s vedením měst i jejich úřadů či příprava praktických IT nástrojů – to jsou jen některé z aktivit projektu Strategické řízení v obcích. Vzdělávací a metodické aktivity jsou díky téměř dvacetiletým zkušenostem asociace v práci s touto cílovou skupinou „šité na míru“ každému z uživatelů. Nabízeno je individuální poradenství zástupcům obcí i regionů ve výše uvedených tématech, důraz je kladen na konzultace a konkrétní realizační pomoc v místě. Projekt zahrnuje rovněž řadu seminářů a osvětových akcí, zájemci mohou využít i e-learningové vzdělávání. Často poptávané je využití informačních technologií praktických IT nástrojů v každodenním životě obcí – zejména těch, jež zpřehlední řízení rozvoje a uplatňování metod kvality. Z těch, co jsou v projektu rozvíjeny, to jsou např. on-line provázání strategií obcí s jejich rozpočty, sledování dat a indikátorů k rozvojovým dokumentům a řada dalších.

Napsali jsme o nich

Náš projekt pokrývá celou Českou republiku a snažíme se vycházet vstříc i malým obcím. Nevyužíváme obecná doporučení a metodiky, ale vzdělávací programy připravujeme případ od případu, podle potřeb, možností a kapacit zájemce,“ popisuje praxi Jitka Boušková z Národní sítě Zdravých měst České republiky. „Aktivity projektu umožňují shrnout a využít dlouholeté zkušenosti naší asociace v oblasti řízení obcí a regionů k udržitelnému rozvoji. Záměrem je aktivně sdílet to, co se v praxi daří i nedaří a z těchto zkušeností se poučit. Bez vzájemné spolupráce, vzdělávání a vhodných informačních technologií to lze jen ztěžka,“ doplňuje Jitka Boušková.

Více informací

 http://www.nszm.cz/