Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Startují další strategické projekty veřejné správy

O projektech „chytré“ veřejné správy jako jsou Czech POINT, datové schránky či základní registry existuje mezi veřejností již dostatečné povědomí. Kromě těchto známých projektů vládní strategie Smart Administration se připravuje celá řada dalších strategických projektů státních úřadů. Díky nim vznikají nové a lepší registry, portály a rejstříky zvyšující komfort veřejných služeb.

VODA, GEOPORTÁL...

Příkladem dalších projektů „chytré“ veřejné správy jsou rozbíhající se strategické projekty výzvy 16 Integrovaného operačního programu (IOP). Po ukončení příjmu projektových žádostí v září minulého roku podmínky hodnocení splnilo deset projektů úřadů státní správy, kterým se tak přiblížily šance na „evropskou“ podporu díky strukturálním fondům. Mezi ně patří projekty „VODA“ a „GEOPORTÁL“.Zkvalitnění přístupu k vodohospodářským datům díky Registru VODA. Cílem projektu Vytvoření registru VODA v rámci portálu eAgri Ministerstva zemědělství je zlepšit technické parametry komunikačního rozhraní systému tak, aby umožnilo technický a technologický způsob řešení realizace nového registru VODA. Ten je jedním z výstupů souvisejícího meziresortního projektu Informační systém veřejné správy VODA. Nový portál VODA zpřístupní aktuální a validovaná územně vázaná vodohospodářská data. Ta najdou využití pro zkvalitnění tvorby, provádění a kontrolu politik ve vodním hospodářství na národní, regionální i lokální úrovni. „V rámci projektu budou vytvořeny nové nástroje, které umožní příjem a validaci územně vázaných dat a služeb. Díky realizaci projektu bude možné analytické zpracování těchto dat, jejich vyhledávání, zobrazování a poskytování,“ zmiňuje hlavní přednosti projektu Helena Špačková z Ministerstva zemědělství. „Výhodou nového systému je i to, že umožní pohled na aktuální data přes více informačních systémů a sníží chybovost dat díky jejich automatizované kontrole,“ doplňuje projektová manažerka. Projekt „VODA“ potrvá přibližně do poloviny roku 2015 a jeho celkové náklady se vyšplhají na více než 85 milionů korun.

GEOPORTÁL − více geografických informací

Projekt Úprava Geoportálu ČÚZK v návaznosti na Portál veřejné správy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) řeší modernizaci Informačního systému Geoportál ČÚZK a z části také Informačního systému leteckého měřického snímkování a Ortofota České republiky. Aktuální i historické geografické informace o vývoji území ČR budou díky projektu zpřístupněny nejenom úřadům veřejné správy, ale také podnikatelům a české i zahraniční veřejnosti pro jejich účelové aplikace. „Cílů projektu bude dosaženo digitalizací historických leteckých měřických snímků, zajištěním jejich správy a archivace v digitální formě a zmíněnou modernizací Geoportálu ČÚZK pro zajištění dálkového přístupu k předmětným informacím,“ zmiňuje technickou stránku projektu jeho ředitel Ing. Radek Chromý, Ph.D., z ČÚZK. Projekt, který umožní lépe podporovat uplatnění politik ČR v oblasti harmonizace hospodářského rozvoje a životních podmínek společnosti, má rozpočet přes 33 milionů korun a s jeho dokončením se počítá koncem roku 2014.

Financování rozvoje veřejné správy ze strukturálních fondů

Na zkvalitnění veřejné správy v rámci programového období 2007–2013 má zprostředkující subjekt Ministerstva vnitra ČR k dispozici zhruba 12 miliard korun ze strukturálních fondů EU. Podpořil již celkem celkem 626 projektů, a to 565 projektů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 61 projektů z Integrovaného operačního programu. Projekty, zaměřené na zavádění moderních informačních technologií, moderních metod řízení a plánování a na další vzdělávání úředníků, realizují úřady státní správy a územní samosprávy.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: