Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Smart region - Praha

Úřady jednotlivých městských částí Prahy spolu s Magistrátem hl. města Prahy získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 86 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

PHkraj11web1.jpg

PHkraj11web2.jpg

Dokument ke stažení: