Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Smart region

Smart region je region, který za podpory prostředků EU usiluje o efektivnější řízení, kvalifikovanější úředníky a celkové zlepšení poskytovaných služeb. Jak se tato podpora přerozdělila mezi jednotlivé kraje a úřady v ČR? Statistický seriál Smart region přináší srování čerpání úřadů územní samosprávy ve čtrnácti krajích ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt OP LZZ podpořilo prostřednictvím šesti výzev projekty územní samosprávy za více jak 1,6 miliardy korun.

Smart region - Plzeňský kraj

Úřady v Plzeňském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 46 milionů korun prostřednictvím  podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Ústecký kraj

Úřady v Ústeckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 93 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Karlovarský kraj

Úřady v Karlovarském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 63 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Jihomoravský kraj

Úřady v Jihomoravském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 230 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Praha

Úřady jednotlivých městských částí Prahy spolu s Magistrátem hl. města Prahy získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 86 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Liberecký kraj

Úřady v Libereckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 94 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Olomoucký kraj

Úřady v Olomouckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 79 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Jihočeský kraj

Úřady v Jihočeském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 46 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Královéhradecký kraj

Úřady v Královéhradeckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 necelých 120 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Zlínský kraj

Úřady ve Zlínském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 135 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Kraj Vysočina

Úřady v Kraji Vysočina získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 téměř 127 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart Region - Pardubický kraj

Úřady Pardubického kraje získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007 - 2013 přes 100 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart Region - Středočeský kraj

Úřady ve Středočeském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007 - 2013 přes 137 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - Moravskoslezský kraj

Úřady v Moravskoslezském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007 - 2013 přes 244 milionů korun prostřednictvím podory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Co je to Smart region?

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra připravil seriál statistik z jednotlivých krajů ČR, kam putují prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na zkvalitnění fungování veřejné správy. Úvodní díl seriálu přináší souhrnné srovnání krajů a obcí za celou Českou republiku.