Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Žádost o platbu

Žádosti o platbu (ŽoP) jsou zasílány v intervalech, které stanoví smlouva o financování popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žádost musí být doložena potřebnými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtů apod.).