Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zadávací řízení

Zadávací řízení nebo též výběrové řízení je postup, který je upraven buď zákonem, nebo jinými závaznými postupy (Pokyn, interní předpisy apod.), jehož cílem je výběr nejvhodnějšího dodavatele plnění, které zadavatel poptává.