Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyvážený rozvoj regionů

Vyvážený rozvoj regionů je jednou ze zásad regionální politiky EU, která je založena na solidaritě rozvinutějších regionů a zemí ve vztahu k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami v rámci státu i v rámci EU.