Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výbor regionů

Výbor regionů je složen ze zástupců regionálních a místních orgánů a jeho úkolem je zajišťovat, aby tyto orgány mohly vyjádřit své stanovisko při utváření politik EU.

Jeho úkolem je především prosazovat názory místních a regionálních orgánů na legislativu EU.