Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady je orgánem RR, který je tvořen členy zastupitelstev krajů sdružených v regionu soudržnosti. Výbor je zodpovědný za řízení a provádění ROP.

Sleduje realizaci ROP, podává návrhy a doporučení pro úpravu programového dokumentu a prováděcího dokumentu. Rovněž schvaluje relevantní projekty za účelem poskytnutí dotace.