Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka je zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí.

Při jejich zadávání je nutné dbát na dodržování předpisů, respektovat pravidla daná OP a zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění.