Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Velké projekty

Jedná se o projekty, které tvoří ekonomicky neoddělitelné práce, které plní přesnou technickou funkci a mají jasně identifikované cíle. Celkové náklady velkých projektů překračují částku 50 milionů EUR.

Členské státy musí předložit EK všechny realizované velké projekty.