Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Věcné hodnocení

Po formálním hodnocení a hodnocení přijatelnosti projekt postupuje do dalšího kola hodnocení – věcného hodnocení (hodnocení obsahové stránky). Toto hodnocení provádí externí hodnotitelé, případně hodnotící komise.

Poté je projekt posouzen výběrovou komisí, která doporučí/nedoporučí projekt ke schválení. Výběrovou komisí mohou být schváleny pouze ty projekty, které v rámci věcného hodnocení obdržely minimálně 65 bodů z obecných kritérií.