Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Uskutečněné výdaje

Výdaje skutečně zrealizované v projektech, ke kterým příjemci zašlou žádosti o platbu na ŘO, případně ZS.

Číslo vypovídá o uskutečněných aktivitách v programech a jejich kapacitě prostředky absorbovat.