Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úřad regionální rady

Úřad RR je výkonným orgánem Regionální rady. Úřad zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu.

Zajišťuje všechny činnosti související s přípravou a realizací příslušného ROP po stránce odborné, organizační i z hlediska technického zabezpečení.