Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ukazatele (indikátory)

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných ukazatelů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu.

Každý žadatel o finanční podporu je povinen v projektové žádosti doložit monitorovací indikátory projektu a především uvést jejich kvantifikaci.