Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu, k čemuž se zavazuje ve smlouvě o financování.

V této smlouvě rovněž každý OP specifikuje dobu udržitelnosti. Zpravidla se jedná o dobu 5 let, kdy musí být udrženy efekty projektu v nezměněné podobě.