Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

U

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu, k čemuž se zavazuje ve smlouvě o financování.

 

Ukazatele (indikátory)

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných ukazatelů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu.

 

URBACT

Program přispívající k vytváření a zavádění nových řešení městské obnovy, jehož hlavním opatřením je vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek.

 

Úřad regionální rady

Úřad RR je výkonným orgánem Regionální rady. Úřad zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu.

 

Uskutečněné výdaje

Výdaje skutečně zrealizované v projektech, ke kterým příjemci zašlou žádosti o platbu na ŘO, případně ZS.