Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Technická pomoc (asistence)

Jedná se o finanční podporu realizace a řízení programů financovaných z fondů EU. V rámci technické asistence jsou poskytovány prostředky na pokrytí nákladů na řízení, monitorování, kontrolu, analýzu, publicitu, propagaci programů, vzdělávání pracovníků implementační struktury apod.

Tato asistence je součástí každého OP. ČR má v současném programovacím období navíc samostatný OP Operační program Technická pomoc.