Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

T

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Technická pomoc (asistence)

Jedná se o finanční podporu realizace a řízení programů financovaných z fondů EU. V rámci technické asistence jsou poskytovány prostředky na pokrytí nákladů na řízení, monitorování, kontrolu, analýzu, publicitu, propagaci programů, vzdělávání pracovníků implementační struktury apod.

 

Tématický (sektorový) OP

V současném programovacím období je v rámci cíle Konvergence připraveno 8 sektorových OP, z nichž každý je specificky zaměřen.