Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS)

Tyto zásady vymezují orientační rámec pro intervenci ERDF, ESF a CF v členských státech EU.

Jedná se o legislativní dokument na úrovni EU, který určuje strategii EU v oblasti politiky HSS pro současné programovací období.