Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Spolufinancování (kofinancování)

V každém programu EU je povinné spolufinancování ze strany České republiky, které v současném programovacím období činí 15 %. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU nižší.

Pojem se užívá i u jednotlivých projektů, kde je zpravidla vyžadována část vlastních zdrojů žadatele.