Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Souběh dotací

Žádný projekt spolufinancovaný z fondů EU nesmí být podporován v rámci více cílů politiky HSS.

Financování projektu ze strukturálních fondů vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních a zahraničních programů.