Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Smlouva o financování

Smlouva o financování je uzavřena mezi příjemcem podpory a řídícím orgánem a upřesňuje tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně může být jeho součástí.

Součástí této smlouvy je především identifikace smluvních stran, vymezení účelu a předmětu smlouvy, rozpis finančního krytí projektu, způsob proplácení finanční pomoci, stanovení povinností apod.