Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Smart Administration

Strategie Smart Administration je jedna z priorit stanovených Evropskou unií v rámci programu čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. K naplnění cílů této priority přijala vláda ČR strategii „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, jejímž záměrem je zajistit efektivní způsob využití těchto prostředků pro zkvalitňování veřejné správy.

Strategie je koncipována pro období 2007 – 2015 a zahrnuje různé dílčí cíle a projekty směřující k zefektivnění veřejné správy.