Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

SFC2007 (System for Fund management in the European Community 2007 – 2013)

SFC2007 je informační systém EK pomáhající dodržovat pravidla fondů EU, který tvoří Informační systém a systém finančního řízení.

Systém slouží pro komunikaci a výměnu dokumentů mezi členskými státy a EK. SFC2007 je provázán s českým MSC2007.