Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je právní akt, který poskytuje peněžní prostředky konečnému příjemci.

Rozhodnutí vydává příslušný řídící orgán a je vydáváno na celkovou dobu uskutečňování daného projektu. Obsahuje především identifikaci příjemce dotace, účel, výši dotace, časový harmonogram projektu a podmínky užití dotace. Podmínky poskytnutí dotace jsou rovněž uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace.