Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. Tento princip znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další skupiny (např. imigranti, absolventi škol), zvláštní důraz je však kladen na naplňování tohoto principu mezi muži a ženami.