Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Řízení rizik

Řízení rizik je proces identifikace, měření a vyhodnocování rizik, sledování a přijímání opatření, které vedou k omezení podstupovaných rizik.